НАСТРОЙКИ И ПОДДРЪЖКА

SETTINGS

НАСТРОЙКИ СВЪРЗАНИ СЪС СИГУРНОСТТА

Можете да включите/изключите оборудването свързано с безопастността според вашия стил на шофиране и предпочитания. Могат да се правят промени в системата за разпознаване на разстоянието на превозното средство, SBS/SCBS, системата за предупреждение за напускане на лентата и др.

ВИЖТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НАСТРОЙКИ НА АВТОМОБИЛА

Регулирайте настройките за удобство и комфорт на автомобила, като автоматични чистачки, автоматично заключване на вратата, скорост на мигане, автоматични светлини, автоматична настройка на часовника и др.

ВИЖТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

дисплеи в автомобила

Можете да промените настройките за яркост и контраст на централния дисплей или наличния head-up дисплей за активно шофиране, който прожектира информация на предното стъкло пред водача.

ВИЖТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НАСТРОЙКИ НА ЗВУКА НА АУДИО СИСТЕМАТА

Настройте звука на аудиосистемата според вашите предпочитания. Ако вашият автомобил е оборудван със система Bose®, настройките AUDIOPILOT ™ и Centerpoint® могат да бъдат включени или изключени.*

ВИЖТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

SUPPORT

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАРТАТА

Актуализирайте данните на картата до актуалната версия

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

СЪВМЕСТИМОСТ

Проверете тук, за да видите дали вашето мобилно устройство е съвместимо.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

*AudioPilot ™ и Centerpoint® са регистрирани търговски марки на Bose Corporation.

** Името и логото на Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc.